เรื่องไฟฟ้าลัดวงจรรถเครนขณะทำการยกอุปกรณ์
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่รถเครนกำลังยกท่อขนาด 6 นิ้ว ใกล้ Pipe Rack ข้างแนวสายไฟฟ้าแรงสูง เกิดมีไฟฟ้าจากสายไฟแรงสูงลัดวงจรลงมาที่ปลายแขนของเครน โดยที่แขนของรถเครนอยู่ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 4 เมตร จากนั้นกระแสไฟฟ้าได้ไหลลงไปที่ขาของเครนและลงไปที่พื้นถนน (พื้นคอนกรีต) ความรุนแรงของการลัดวงจรทำให้เกิดเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด 3 ครั้ง พื้นถนนเกิดการแตกเป็นหลุมรัศมีประมาณ 1 ฟุต จำนวน 3 หลุม และทำให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก พนักงานขับรถเครนซึ่งอยู่ในขณะขับรถเครนไม่ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งขณะเกิดเหตุเป็นช่วงหลังฝนตก ซึ่งอากาศมีความชื้นสูง
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
  • อากาศมีความชื้นสูงทำให้ไฟฟ้าแรงสูงมีโอกาสลัดวงจรได้มากกว่าปกติ
  • การกำหนดแผนในการยกของด้วยรถเครนที่ไม่สมบูรณ์
  • ผู้ปฏิบัติขาดความตระหนักในการทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
  1. กำหนดให้มี Work Permit สำหรับการทำงานโดยใช้เครนเพิ่มเติมจาก Work Permit อื่นๆ และต้องมีแผนการยกของที่มีรายละเอียดในทุกขั้นตอนแนบมาด้วย
  2. กำหนดให้ใช้วิธีการยกของอื่นๆ แทนการใช้รถเครน (ถ้าดำเนินการได้)
  3. กำหนดจุดปลายสุดของแขนเครนจะต้องห่างจาก Center Line ของสายไฟฟ้าแรงสูงในแนวระดับไม่น้อยกว่า 5 เมตร?ในวันที่อากาศชื้นมากกว่า 80%?RH ให้เพิ่มระยะห่างเป็น 6.5 เมตร
  4. กำหนดให้พนักงานขับรถเครนต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการใช้รถเครนเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย
  5. ในการยกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากเกินกว่า?3 ตัน หรือการยกข้ามอุปกรณ์ที่สำคัญ?จะต้องทดสอบเครนและอุปกรณ์ประกอบการยก เช่น รอก สลิง shackle ฯลฯ ด้วย (Test Load ที่ไม่น้อยกว่า Capacity ของเครน ตาม Load Chart ของเครนนั้นๆ)


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand