เรื่องHigh Pressure Cleaning
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทำความสะอาดเครื่องจักรโดยใช้ Water Jet สายและหัวฉีดเกิดหลุดออกจากกัน ทำให้สายสะบัดเกือบถูกผู้ปฏิบัติงาน หากสายที่หลุดสะบัดถูกผู้ปฏิบัติงานจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
  • Water Jet เป็นอุปกรณ์ที่มีความดันสูงมาก
  • อุปกรณ์แรงดันสูงมักจะเกิดปัญหาที่ข้อต่อ
  • การใช้ข้อต่อ และวิธีการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณ์ จะทำให้ข้อต่อนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหลุดจากกัน
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
  • กำหนดให้มีการใช้ข้อต่อ และวิธีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณ์
  • กำหนดให้มีการทดสอบความแข็งแรงในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน และตรวจสอบเป็นระยะๆ เนื่องจากข้อต่ออาจเกิดการคลายตัวระหว่างใช้งานได้
  • กำหนดให้มีการใช้ Safety Sling ยึดระหว่างท่อ 2 เส้นที่เชื่อมต่อกันในอุปกรณ์ที่มีแรงดันสูง


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand