เรื่องถังฮาลอนกลายเป็นจรวด
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่กำลังตรวจสอบระบบดับเพลิงที่ใช้ฮาลอน พนักงานสองคนกำลังยกถังฮาลอนขึ้นชั่ง ถังฮาลอนได้ตกลงจากเครื่องชั่งและวาล์วของถังได้กระแทกกับพื้นคอนกรีต ทำให้วาล์วของถังเสียหายและหลุดออกจากถัง จนเป็นเหตุทำให้ถังฮาลอนที่มีความดันประมาณ 600 psi บินร่อนคล้ายจรอดไกลถึง 400 เมตร บินข้าม Tank Farm และข้ามถนนไป 2 ช่วงถนน ทำให้ถังดับเพลิงดังกล่าวเสียหาย แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
การทำงานกับถังที่บรรจุก๊าซความดันสูงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากเกิดการผิดพลาดขึ้น อาจทำให้ถังกลายเป็นจรวดพุ่งชนพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย หากโชคร้ายไปกว่านั้น อาจทำให้ถังเกิดการระเบิดจนเกิดผลกระทบที่รายแรงยิ่งขึ้นอีก เช่น ถังออกซิเจนที่ระเบิดฉีกร่างผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเกิด case ให้เห็นกันหลายครั้ง เป็นต้น
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานของการใช้ถังบรรจุก๊าซความดันสูงที่จะต้องป้องกันไม่ให้ถังล้มโดยการผูกถังติดกับโครงสร้างที่แข็งแรงและมีฝาครอบปิดวาล์วของถังตลอดเวลา
  • ตรวจสอบและดูแลถังตามที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • ห้ามเก็บถังไว้ใกล้อุปกรณ์ทีี่มีความร้อนหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง และต้องไม่อยู่ในที่ที่อาจมีอุปกรณ์อื่นตกลงมากระทบกระแทกได้
  • จะต้องไม่เคลื่อนย้าย หรือเก็บรักษาถังในสภาพที่นอน (หากถังนั้นออกแบบให้เก็บในแนวตั้ง)


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand