เรื่องการระเบิดไอน้ำในเตาเผาที่จะทำแกรไฟต์
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
??? อุตสาหกรรมนี้ผลิตแปรงแกรไฟต์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า การระเบิดเกิดขึ้นที่เตาเผาไฟฟ้าสำหรับทำบล็อคถ่านแกรไฟต์
??? เตาเผาดังกล่าวเรียกว่าเตาเผาแกรไฟต์จะมีการให้กระแสไฟฟ้าเพื่อเผาคาร์บอนจนกระทั่งอุณหภูมิสูงมากกว่า 2000 องศาเซลเซียสเพื่อให้เกิดแกรไฟต์ เตาเผานี้ทำจากอิฐอลูมินาเรียงขนานต่อกัน ให้กระแสไฟฟ้าผ่านอิเล็คโทรดต่อแบบอนุกรม ซึ่งอิเล็คโทรดแต่ละอันถูกทำให้เย็นโดยมีกล่องน้ำล้อมรอบ
??? วันเกิดเหตุพนักงาน 4 คน ทำงานโดยใช้เตาเผา 14 ใบ และตรวจสอบอุณหภูมิในเตาเผาเมื่อเวลา 8 นาฬิกา และเมื่อเวลา 14.50 นาฬิกา พบว่ามีน้ำรั่วจากท่อระบายน้ำหล่อเย็นระหว่างเตาเผา จึงปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งของเตาเผาทันที แต่น้ำยังคงรั่วอยู่ ดังนั้นมีเสียงระเบิดดังขึ้น พบว่าครึ่งหนึ่งของเตาเผาซึ่งยาว 6 เมตรถูกพัดปลิวไปและมีควันดำ หลังคาของอาคารโรงงานถูกทำลาย และพนักงาน 3 รายถูกไฟไหม้

ประเภทของงาน:? อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
- ผู้บาดเจ็บ/ผลกระทบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
1. เนื่องจากมีน้ำรั่ว วาล์วป้อนน้ำและวาล์วระบายจึงถูกปิด ขณะเดียวกันวาล์วเสริมไม่ได้เปิด ดังนั้นน้ำหล่อเย็น 80 ลิตร จึงสะสมในกล่องน้ำหล่อเย็น เนื่องจากอุณหภูมิภายในเตาเผาสูงขึ้น 2000 องศาเซลเซียส และความดันในกล่องน้ำหล่อเย็นสูงขึ้น ทำให้ระเบิด นอกจากนี้น้ำในท่อหล่อเย็นเข้าไปในเตาเผาแกรไฟต์ จึงทำให้ระเบิดไอน้ำขึ้นทันที ทันใด วัสดุภายในเตาเผาถูกพัดปลิว
2. ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กรณีเกิดสภาวะผิดปกติของน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาเผาแกรไฟต์ และไม่มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีมาตรการในกรณีที่ต้องมีการเปิดกล่องน้ำหล่อเย็น
2. เนื่องจากท่อน้ำหล่อเย็นมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเชื่อมและไม่แข็งแรงพอ ดังนั้นจะต้องปรับปรุงโครงสร้างของท่อ
3. ท่อระบายน้ำที่มีการรั่วไหลไม่ได้มีการตรวจสอบหลังจากที่ได้มีการติดตั้ง จึงทำให้เกิดการสึกกร่อน ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อเป็นระยะๆ


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand