เรื่องการระเบิดของสารเคมี (การระเบิดของเครื่องผสมสารเคมี)
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   พนักงาน 3 คน คือ นาย ก ทำหน้าที่ควบคุมตู้คอนโทรล นาย ข และ ค ทำหน้าที่ผสมสารเคมี ขณะนาย ข และ ค กำลังปฏิบัติงานโดยเทสาร 2,4-D SODIUM SALT ที่เป็นก้อนลงในเครื่องโม่บดละเอียด เพื่อบดและนำไปผสมกับ SILICA ในถังผสม หลังจากเครื่องโม่ทำงานได้ประมาณ 5 นาที ได้เกิดระเบิดขึ้นที่เครื่องบด แรงระเบิดทำให้ฝาถังกระเด็น และเกิดไฟลุกไหม้ไปยังบริเวณใกล้เคียง พนักงานได้นำเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมีรวม 30 เครื่องมาดับเพลิง จนเพลิงเบาบางลง ผลของอุบัติเหตุทำให้นาย ข ศีรษะแตกเนื่องจากกระเบื้องหล่นใส่ศีรษะและข้อเท้าซ้น เนื่องจากกระโดดจากที่สูง 2.50 เมตร ส่วนนาย ค ได้สูดดมควันไฟทำให้หายใจขัดข้อง

ประเภทของงาน:  โรงงานผลิตยาฆ่าแมลง
- ผู้บาดเจ็บ/ผลกระทบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
1. การทำงานของเครื่องโม่บดละเอียด ขณะที่ใบพัดทำงานเพื่อบดสารเคมี จะเกิดความร้อนขึ้น เนื่องจากการเสียดสี ดังนั้นจึงต้องมีน้ำหล่อเย็นโดยรอบ แต่ในวันเกิดเหตุ พนักงานลืมเปิดวาล์วน้ำเข้าในระบบหล่อเย็นรอบเครื่องโม่ จึงทำให้เกิดความร้อนขึ้นสูงภายในเครื่องโม่บดละเอียด เกิดแรงดันและแรงระเบิดอัดฝาถังกระเด็นออกมา ทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้น 2. ที่เครื่องโม่บดละเอียดจะมีมาตรบอกอุณหภูมิแต่จะไม่มีตัวควบคุมอุณหภูมิ และโดยปกติอุณหภูมิที่มาตรจะขึ้น 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากการเสียดสีของสาร 2,4-D SODIUM SALT กับใบพัด
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
1. ต้องมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องติดไว้บริเวณการทำงานและให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. บริเวณเครื่องโม่บดละเอียด ควรติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินจุดวาบไฟ
3. ควรติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเตือนภัย กรณีที่น้ำหล่อเย็นเกิดขัดข้อง หรืออุณหภูมิมีค่าเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้
4. พนักงานที่ทำงานในแผนกผสม จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงๆ
5. จะต้องมีมาตรการฉุกเฉินในกรณีที่เครื่องเกิดขัดข้อง
6. เตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสม ติดตั้งใกล้บริเวณทำงาน และมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงให้แก่พนักงาน
7. เตรียมหน้ากากป้องกันสารเคมี ให้แก่พนักงาน


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand