เรื่องสารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงรั่วไหล
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
??? ก๊าซที่มีกลิ่นรุนแรง รั่วออกบรรยากาศเล็กน้อยจากเส้นท่อในกระบวนการผลิตในช่วงแรกของการทดลองเดินเครื่องจักร แม้ว่า ในขั้นตอนการ pre-commissioning / commissioning? จะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานก็ตาม ทำให้มีกลิ่นของสารเคมีในบรรยากาศอย่างชัดเจน(มีกลิ่นเฉพาะบริเวณภายในโรงงาน) แต่เมื่อตรวจวัดแล้วพบว่ายังมีค่าต่ำกว่า Standard TLV จึงได้ทำการ STOP LEAK ด้วยการขันนัตของหน้าแปลนให้แน่นมากยิ่งขึ้น(re- tighten)และตรวจสอบการรั่วด้วย mobile detector ก็ยังคงอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะขันนัตแน่นเท่าใดก็ตาม
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงานกำลังคนในการหยุดการรั่ว
- อาจส่งผลให้ ประเก็น เสียหาย ยิ่งจะทำให้มีการรั่วมากยิ่งขึ้น
- ส่งผลแง่ลบต่อบริษัทด้านความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าทำงาน
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
- ข้อเท็จจริง/สาเหตุที่ควรทราบจากเหตุการณ์
- ก๊าซที่มีกลิ่นรุนแรงเช่นแอมโมเนียเมื่อมีการรั่วเพียงเล็กน้อยที่หน้าแปลน ก็จะได้กลิ่นอย่างชัดเจน ทำให้รู้ได้ง่ายว่ามีการรั้วที่จุดนั้น
- การทดสอบการรั่วด้วยอากาศ( air leak test) หรือทดสอบการรั่วด้วยน้ำหมุนเวียน(water circulation)ที่แรงดันใช้งานปกติ ก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100 % ว่าเมื่อใส่สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงเข้าไปจริง แล้วจะไม่เกิดการรั่ว
- สารเคมีที่รั่วออกมาจะเกาะยึดบริเวณที่จุดรั่ว(ก่อนการขันนัตซ้ำ)ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าขันนัตที่หน้าแปลนไม่แน่น? แต่เมื่อล้างออกด้วยน้ำ และเป่าลมให้แห้งแล้วตรวจวัดอีกครั้งหนึ่งพบว่าไม่มีการรั่ว
- ข้อพึงปฏิบัติ/ข้อพึงระวัง
??? การตรวจสอบการรั่วของเส้นท่อที่มีกลิ่นสารเคมีรุนแรง ต้องตรวจสอบให้รอบคอบและเตรียมทีมซ่อมฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเมื่อเริ่มมีการเติมสารเคมีจริงเข้าในระบบ
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
- การใช้น้ำล้างจุดรั่วไหลต้องระวังไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม
- PPE สำหรับสารเคมีอันตรายและมีกลิ่นรุนแรงควรเตรียมพร้อมให้ใช้งานล่วงหน้า
- ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของสารเคมีนั้นๆด้วยนอกเหนือจากที่มุ่งเน้นเรื่องอันตราย


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand