เรื่องการใช้วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดอุบัติเหตุวาล์วน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) หลุดกระแทกโดนหน้าของผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถดูดน้ำมัน เนื่องจากทำการเปิดวาล์วหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเพื่อชำระล้างมือ แต่วาล์วเกิดติดขัดหมุนไม่ออก จึงใช้ Wheel key หมุน อย่างแรง ทำให้ชุดฝาครอบวาล์วและแกนวาล์วหมุนตามขึ้นมาและหลุดกระเด็นโดนใบหน้าและจมูก ได้รับบาดเจ็บ มีเลือดกำเดาไหล และแก้มซ้ายเป็นแผลถลอก
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ได้รับบาดเจ็บ
- บ่าวาล์วหลุดออกจากชุดแกนวาล์วทำให้อุปกรณ์เสียหาย
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
- แผ่นลิ้นวาล์วที่บังคับการเปิด-ปิด ติดแน่นกับบ่าวาล์วและแกนวาล์ว
- ขาดการบำรุงรักษา
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
- การเปิด?- ปิดวาล์ว ประเภทโกบวาล์ว ให้ใช้แรงมือหมุนเปิด?- ปิด ไม่ควรใช้ เครื่องมือผ่อนแรง หรือ Wheel Key ขันปิดให้แน่น
- มีการบำรุงรักษาหล่อลื่นแกนวาล์วให้ลื่นอยู่เสมอ กรณีใช้งานน้อยให้ทำการทดสอบ เปิด?- ปิด อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
- เมื่อทำการหมุนเปิดวาล์วประมาณ 2-3 เกลียวแล้วยังไม่มีการไหลของน้ำออกมา ให้ทำการตรวจสอบว่าชุดฝาครอบ ถ้าชุดครอบคลายตัวออกมา ให้หมุนกลับเข้าไปตำแหน่งเดิม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand