เรื่องเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ(Flashback) จากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่าง ที่มีงานเชื่อมภายในพื้นโครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ได้เกิดการระเบิดของสายแก๊สเชื้อเพลิงและสายออกซิเจน(Hoses) ของอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊ส (Oxy-fuel Gas Welding) จากปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ในระหว่างที่มีการทำงานเชื่อมโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊ส ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
จากการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ พบว่าสาเหตุเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) ที่บริเวณหัวเชื่อมแก๊ส (Torch) และขาดการบำรุงรักษาที่บริเวณหัวเชื่อมแก๊ส ทำให้เกิดการอุดตันของหัวเชื่อมแก๊ส ซึ่งตามระเบียบการปฏิบัติงานกำหนดเมื่อใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊สเสร็จแล้ว จะต้องมีการนำอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊ส มาถอดเพื่อทำความสะอาดหัวเชื่อมแก๊สและระบายแก๊ส (Purge) ที่ค้างอยู่ในสายแก๊สออก และเมื่อจะนำอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊สไปใช้ จะต้องมีการประกอบอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊สให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานเสมอ
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
- การประกอบอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊สและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ จะต้องดำเนินการผู้ที่มีความชำนาญ
- จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊สก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง
- ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับตามระยะเวลาที่กำหนด
- ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้แก๊ส


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand