เรื่องGas Leak จาก Drain line
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดก๊าซไวไฟรั่ว (Ethylene) จาก Drain line ขนาด 0.5 นิ้ว เป็นบริเวณกว้าง ระยะประมาณ 5 เมตร จากการตรวจสอบพบว่าจุดเชื่อต่อของ Drain line แตก (Crack) เนื่องจากมีการเทคอนกรีตทับที่ปลายของ Drain line (งานปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำ) เมื่อมีการส่งก๊าซ Ethylene มีการขยาย/หด ตัวของท่อแต่ Drain line ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้จึงทำให้เกิดการ Crack ที่บริเวณรอยเชื่อม
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- เสียเวลาในการทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากก๊าซไวไฟรั่ว
- เสียโอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า (หยุดซ่อม)
สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่สำคัญ
- ข้อเท็จจริง/สาเหตุที่ควรทราบจากเหตุการณ์
Process line ที่ Operate ด้วยอุณหภูมิต่ำท่อจะมีการหดตัว เมื่อมีการเทคอนกรีตทับ จึงเป็นการ Lock Drain line ทำให้เกิดการ Crack ได้
- ข้อพึงปฏิบัติ/ข้อพึงระวัง
ผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบ ควรประเมินผลกระทบและร่วมกันตรวจสอบการทำงาน
แนวทางในการป้องกันและการนำไปประยุกต์ใช้/ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบอย่า?รอบคอบก่อนทำงานทุกครั้ง
- กำหนดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบพื้นที่ของผู้รับผิดชอบในพื้นที่


ข้อมูลนี้สำหรับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นCopyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand